(navigation image)
Home Audio Books & Poetry | Community Audio | Computers & Technology | Grateful Dead | Live Music Archive | Music, Arts & Culture | Netlabels | News & Public Affairs | Non-English Audio | Podcasts | Radio Programs | Spirituality & Religion | The Shady Trees
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload

Listen to audio

item image

Stream (help[help])

VBR M3U
MP3 via M3U

Play / Download (help[help])

VBR ZIP

Ogg Vorbis

All Files: HTTPS Torrent (2/0)
[Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0]

Resources

Bookmark

HueTri@yahoo.comLăng Nghiêm Chánh Văn (phần 2) (2004)

something has gone horribly wrong 8-p
Prefer flash? · Embed · Questions/Feedback?

Đây là phần 2 của loạt pháp thoại, được chia ra làm hai, mang chủ đề LĂNG NGHIÊM CHÁNH VĂN do sư bà Hải Triều Âm, của Chùa Dược Sư tại Lâm Đồng Việt Nam, thuyết giảng. (Tiểu Sử Sư Bà Hải Triều Âm)

Các trang nghe online, hạ tải mp3 và sách đọc (pdf, epub, kindle, Daisy, Full Text, DjVu) của Sư Bà Hải Triều Âm Thuyết Giảng:
-Lăng Nghiêm Chánh Văn
[Nghe Online Phần 1][Nghe Online Phần 2]

-Lăng Nghiêm Chính Mạch
[Nghe Online]

-Lăng Nghiêm 94
[Nghe Online]

-Quy Nguyên Trực Chỉ
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Lăng Nghiêm Toát Yếu
[Nghe Online] [Tải Trọn Bộ (zip)] [Tải Sách Đọc]

-Sống Chết Bình An (Dựa Theo Tử Thư Tây Tạng)
[Nghe Online]

Các thời pháp thoại khác của Sư Bà có cho thỉnh tải miễn phí trên mạng chùa: ChuaDuocSu.org

Chùa Dược Sư
Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Ðức Trọng,
Tỉnh Lâm Ðồng - Việt Nam
Điện thoại: 84 63 384 6393
hay 84 63 384 6368This audio is part of the collection: Community Audio
It also belongs to collection:

Artist/Composer: HueTri@yahoo.com
Date: 2004
Keywords: Su Ba; Hai; Trieu; Am; Lang; Nghiem; Chanh; phan 2; Van; chua; Duoc; Su; chuaduocsu.org; thuyet; phap; am; mp3; Phat; Adida; A Di Da; Tinh; Do

Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0


Individual Files

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis
LNCV141 - Mat + tai + mui 5.0 MB
3.6 MB
LNCV142 - Luoi + than + y 4.8 MB
3.5 MB
LNCV143 - Phat minh chan tanh 4.4 MB
3.2 MB
LNCV144 - Phat minh (tt) 4.9 MB
3.6 MB
LNCV145 - Danh chuong that nghiem 4.4 MB
3.2 MB
LNCV146 - Danh chuong (tt) 5.5 MB
4.1 MB
LNCV147 - Muc 2 - Giai Ket 5.2 MB
3.8 MB
LNCV148 - Duc Thich Ca giai nghia 2.5 MB
1.8 MB
LNCV149 - Bai ke 4.8 MB
3.6 MB
LNCV150 - Bai ke (tt) 5.6 MB
4.1 MB
LNCV151 - Hoi 2.3 MB
1.6 MB
LNCV152 - Cot khan chi nut... 6.0 MB
4.3 MB
LNCV153 - Hoi 6.9 MB
5.1 MB
LNCV154 - Muc 3 - Trinh bay vien thong 6.8 MB
5.0 MB
LNCV155 - 25 vi Thanh trinh bay 6.1 MB
4.5 MB
LNCV156 - Sac tran 2.8 MB
2.0 MB
LNCV157 - Huong tran 3.4 MB
2.5 MB
LNCV158 - Vi tran... 3.8 MB
2.8 MB
LNCV159 - Nhan, nhi can 3.3 MB
2.4 MB
LNCV160 - Ty, thiet can 3.1 MB
2.3 MB
LNCV161 - Than, y can 2.8 MB
2.0 MB
LNCV162 - Hoi 2.9 MB
2.1 MB
LNCV163 - Nhan thuc 3.1 MB
2.2 MB
LNCV164 - Nhan thuc (tt) 5.3 MB
3.9 MB
LNCV165 - Nhi thuc 5.0 MB
3.7 MB
LNCV166 - Hoi 5.3 MB
3.9 MB
LNCV167 - Ty thuc... 3.9 MB
2.9 MB
LNCV168 - Hoa dai... 3.6 MB
2.6 MB
LNCV169 - Hoi 3.3 MB
2.4 MB
LNCV170 - Phong dai 2.7 MB
1.9 MB
LNCV171 - Thuc dai 5.2 MB
3.8 MB
LNCV172 - Thuc dai (tt) 3.3 MB
2.4 MB
LNCV173 - Kien dai 3.9 MB
2.8 MB
LNCV174 - Thay doc cuon Ky niem DTC 9.5 MB
6.9 MB
LNCV175 - Chu thich pham QAQT 4.0 MB
2.9 MB
LNCV176 - Chu thich (tt1) 3.4 MB
2.4 MB
LNCV177 - Phat tam tu Phan van... 4.2 MB
3.1 MB
LNCV178 - Phoi ve 4 hoang nguyen... 3.7 MB
2.7 MB
LNCV179 - 4 hoang nguyen (tt) 4.4 MB
3.2 MB
LNCV180 - Uoc ve cho hoi huong... 6.1 MB
4.4 MB
LNCV181 - Tam Bo De rat quy trong... 7.0 MB
5.1 MB
LNCV182 - Bat buoc ke so co... 5.2 MB
3.8 MB
LNCV183 - Ban so o trong tanh nghe... 3.7 MB
2.7 MB
LNCV184 - (tt) 3.6 MB
2.6 MB
LNCV185 - Khi Anan thinh phap... 7.8 MB
5.7 MB
LNCV186 - Hoi 4.0 MB
2.9 MB
LNCV187 - Nhap luu vong so... 4.1 MB
3.0 MB
LNCV188 - Nhap luu (tt) 3.4 MB
2.5 MB
LNCV189 - Cho nhap da tich... 6.3 MB
4.7 MB
LNCV190 - Sanh diet da diet... 5.1 MB
3.8 MB
LNCV191 - Ket diet khong coi... 4.0 MB
2.9 MB
LNCV192 - Tich diet hien tien... 4.1 MB
3.0 MB
LNCV193 - Phap cua co Phat QTA... 3.8 MB
2.8 MB
LNCV194 - Hoi 6.2 MB
4.6 MB
LNCV195 - Tro ve chanh van QAQT 5.7 MB
4.2 MB
LNCV196 - O trong tanh nghe... 3.6 MB
2.6 MB
LNCV197 - Hot nhien sieu viet... 4.1 MB
3.0 MB
LNCV198 - 32 Ung than 4.5 MB
3.3 MB
LNCV199 - 32 ung than (tt1) 5.0 MB
3.6 MB
LNCV200 - 32 ung than (tt2) 5.4 MB
3.9 MB
LNCV201 - 32 ung than (tt3) 1.8 MB
1.3 MB
LNCV202 - 14 Thi Vo Uy 5.2 MB
3.7 MB
LNCV203 - 14 vo uy (tt1) 5.6 MB
4.1 MB
LNCV204 - 14 vo uy (tt2) 4.3 MB
3.1 MB
LNCV205 - 4 Dieu Duc 4.0 MB
2.9 MB
LNCV206 - Tho ky danh hieu 5.0 MB
3.7 MB
LNCV207 - Muc 4 - VT dich chi phap vien tu 3.5 MB
2.5 MB
LNCV208 - Phat bao VT chon can vien thong 2.6 MB
1.9 MB
LNCV209 - Ke dap 2.4 MB
1.8 MB
LNCV210 - Loc bo 6 tran 6.2 MB
4.6 MB
LNCV211 - Loc bo 5 can + 7 dai 3.0 MB
2.2 MB
LNCV212 - Chon lay Nhi can vien thong 6.0 MB
4.4 MB
LNCV213 - Thay dan niem Phat (1-10 al 2004) 4.1 MB
3.0 MB
LNCV214 - Thay dan (tt1) 6.5 MB
4.7 MB
LNCV215 - Thay dan (tt2) 5.5 MB
3.9 MB
LNCV216 - Chon Nhi can (tt) 4.2 MB
3.1 MB
LNCV217 - Nhi Can Doc Dieu 4.4 MB
3.3 MB
LNCV218 - Cau gia bi 2.2 MB
1.6 MB
LNCV219 - Nghe phap duoc chung 3.3 MB
2.4 MB
LNCV220 - Muc 5 - Yeu Phap Ho Dinh 3.6 MB
2.6 MB
LNCV221 - Gioi luat nghiem tri 5.4 MB
3.9 MB
LNCV222 - Doan trom 5.7 MB
4.2 MB
LNCV223 - Doan doi 3.7 MB
2.6 MB
LNCV224 - Than chu tru tap khi 4.1 MB
3.0 MB
LNCV225 - Hoi 5.3 MB
3.9 MB
LNCV226 - Tong Y Bai Ke Van Thu 4.1 MB
2.9 MB
LNCV227 - Tong y (tt1) 3.6 MB
2.7 MB
LNCV228 - Tong y (tt2) 4.0 MB
2.9 MB
LNCV229 - Tong y (tt3) 5.8 MB
4.3 MB
LNCV230 - Hoi 4.5 MB
3.3 MB
LNCV231 - Hoi (tt) 4.3 MB
3.2 MB
LNCV232 - NHAP DAO - THIEN NA 3.6 MB
2.6 MB
LNCV233 - Chung sanh dien dao 6.8 MB
5.0 MB
LNCV234 - The gioi dien dao 3.1 MB
2.3 MB
LNCV235 - 12 loai sanh 4.2 MB
3.1 MB
LNCV236 - 12 loai sanh (tt1) 5.6 MB
4.1 MB
LNCV237 - 12 loai sanh (tt2) 3.4 MB
2.5 MB
LNCV238 - 12 loai sanh (tt3) 4.3 MB
3.1 MB
LNCV239 - Bang 12 loai sanh 3.5 MB
2.5 MB
LNCV240 - Ngay Nha Giao VN (20-11-2004) 3.3 MB
2.3 MB
LNCV241 - Hoi 5.3 MB
3.8 MB
LNCV242 - Hoi (tt) 3.6 MB
2.6 MB
LNCV243 - Muc 2 - Tam Tiem Thu 4.0 MB
3.0 MB
LNCV244 - Tam tiem thu (tt) 4.4 MB
3.3 MB
LNCV245 - Muc 3 - An Lap Thanh Vi 5.1 MB
3.8 MB
LNCV246 - Tru + Hanh 5.9 MB
4.4 MB
LNCV247 - Hoi Huong + Gia Hanh 4.5 MB
3.4 MB
LNCV248 - Thap Dia 3.4 MB
2.5 MB
LNCV249 - Dang Giac + Dieu Giac 4.9 MB
3.6 MB
LNCV250 - Muc 4 - Ten Kinh 3.9 MB
2.9 MB
LNCV251 - Ten kinh (tt) 5.1 MB
3.8 MB
LNCV252 - HIEM NAN CAN DE PHONG 3.8 MB
2.8 MB
LNCV253 - Tinh tuong phan chia 4.8 MB
3.5 MB
LNCV254 - On lai tinh tuong phan chia 5.1 MB
3.8 MB
LNCV255 - 10 Tap Nhan 6.4 MB
4.8 MB
LNCV256 - Hoi 3.9 MB
2.9 MB
LNCV257 - 6 Giao Bao 3.9 MB
2.9 MB
LNCV258 - Hoi 5.9 MB
4.4 MB
LNCV259 - Hoi (tt) 3.9 MB
2.9 MB
LNCV260 - Du Bao - Quy loai 6.7 MB
4.9 MB
LNCV261 - Bang sanh 2.8 MB
2.0 MB
LNCV262 - Bang sanh (tt) 3.5 MB
2.5 MB
LNCV262b 134.0 KB
46.1 KB
LNCV263 - Loai nguoi 2.9 MB
2.1 MB
LNCV264 - Muoi tien 4.5 MB
3.3 MB
LNCV265 - Phong van Thay (13-10 al 2004) 4.9 MB
3.6 MB
LNCV266 - Coi troi 4.6 MB
3.4 MB
LNCV267 - Vo sac gioi 6.6 MB
4.9 MB
LNCV268 - A-tu-la 2.1 MB
1.6 MB
LNCV269 - Ket Khuyen 7.4 MB
5.5 MB
LNCV270 - NGU AM MA 2.0 MB
1.4 MB
LNCV271 - Cac ong nen biet... 5.5 MB
4.0 MB
LNCV272 - Hoi 2.1 MB
1.6 MB
LNCV273 - Ma tuy gian du... 5.3 MB
3.9 MB
LNCV274 - 2- Liet ke 5 am ma 3.5 MB
2.6 MB
LNCV275 - Sac am 4.5 MB
3.3 MB
LNCV276 - Sac am (tt1) 4.0 MB
2.9 MB
LNCV277 - Sac am (tt2) 3.0 MB
2.2 MB
LNCV278 - Tho am 2.6 MB
LNCV279 - Tho am (tt1) 3.5 MB
2.6 MB
LNCV280 - Tho am (tt2) 3.5 MB
2.6 MB
LNCV281 - Tuong am 5.7 MB
4.2 MB
LNCV282 - Hoi 1.9 MB
1.4 MB
LNCV283 - Tuong am (tt1) 8.9 MB
5.5 MB
LNCV284 - Tuong am (tt2) 4.0 MB
3.0 MB
LNCV285 - Hoi 4.6 MB
3.4 MB
LNCV286 - Hanh va Thuc am 3.9 MB
2.9 MB
LNCV287 - Thuc am (tt1) 5.1 MB
3.8 MB
LNCV288 - Thuc am (tt2) 5.0 MB
3.7 MB
LNCV289 - Thuc am (tt3) 5.1 MB
3.8 MB
LNCV290 - Thuc am (tt4) 5.6 MB
4.1 MB
LNCV291 - Hoi 5.7 MB
4.2 MB
LNCV292 - Nay Anan... 3.1 MB
2.3 MB
LNCV293 - Ket Khuyen 1.8 MB
1.3 MB
LNCV294 - Ngu Am Bon Nguyen Vong Tuong 6.2 MB
4.5 MB
LNCV295 - Bien Gioi Nam Am 6.7 MB
4.8 MB
LNCV296 - Ket Khuyen 1.3 MB
873.6 KB
LNCV297 - LUU THONG 3.2 MB
2.3 MB
LNCV298 - Anan, vi nhu... 3.2 MB
2.2 MB
LNCV299 - Hoi 4.7 MB
3.4 MB
LNCV300 - Go Giai Nam Am 4.4 MB
3.2 MB
LNCV301 - Hanh am chi co... 4.3 MB
3.1 MB
LNCV302 - Muoi phuong Phat... 5.7 MB
4.2 MB
LNCV303 - Hoi dap... 2.8 MB
2.0 MB
LNCV304 - Tu chanh dinh cot yeu... 5.0 MB
3.7 MB
LNCV305 - Kinh day... 5.4 MB
4.0 MB
LNCV306 - Tho am 3.9 MB
2.9 MB
LNCV307 - Tuong + Hanh am 2.3 MB
1.7 MB
LNCV308 - Thuc am 4.3 MB
3.2 MB
LNCV309 - Tu so phat tam... 5.2 MB
3.8 MB
LNCV310 - Hoi 2.3 MB
1.6 MB
Image Files JPEG JPEG Thumb
SB Hai Trieu Am 74.8 KB
6.3 KB
Information FormatSize
Lang.Nghiem.Chanh.Van.2_files.xml Metadata [file]
Lang.Nghiem.Chanh.Van.2_meta.xml Metadata 3.3 KB
Other Files Unknown Archive BitTorrent
LNCV278 - Tho am 3.7 MB
Lang.Nghiem.Chanh.Van.2_archive.torrent 87.7 KB

Be the first to write a review
Downloaded 113 times
Reviews